HIACE ĐỘNG CƠ DẦU

Tiềm năng sinh lợi
Vượt mọi thước đo

1.176.000.000 VND

• Số chỗ ngồi : 15 chỗ
• Kiểu dáng : Thương mại
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số sàn 5 cấp